NÁVŠTEVA KAPLNKY NANEBOVZATIA

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku je prístupná pútnickým i turistickým skupinám každodenne (aj cez víkend) na základe telefonického dohovoru.

+421 53 4598 400

+421 910 842 499

+421 903 982 118

​Turistov prosíme, aby z vďaky za prijatie nechali v pokladničke milodar vo výške aspoň 2 €.

Všetky milodary sú určené na údržbu a reštaurátorské práce.

Lektori sa vám venujú bez nároku na finančnú odmenu.

​Počas letnej sezóny je kaplnka otvorená počas týždňa (ak je dostatok dobrovoľníkov)

​Pondelok – Piatok

09.00 – 11.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

Verejné bohoslužby v Kaplnke Nanebovzatia

Pondelok

06.30 hod.

Aktuálny rozpis všetkých bohoslužieb nájdete vo farských oznamoch.