NÁVŠTEVA KAPLNKY NANEBOVZATIA

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku je pre pútnikov a turistov prístupná po predchádzajúcom nahlásení na farskom úrade.

Skupiny, ktoré majú záujem o službu kňaza alebo o organizovaný vstup so sprievodcom, sa musia vopred ohlásiť.

Sprievod zabezpečíme v slovenskom alebo poľskom jazyku.

Kontakt

+421 53 4598 400

+421 904 738 981